VUOSIKATSASTUS | Katsastuksen Muistutin
15479
page,page-id-15479,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Katsastuksen Muistutin

Muistutinjärjestelmä on tällä hetkellä pois käytöstä, laitteistotoimittajasta johtuvasta syystä.

Pahoittelumme!

Millos se ajoneuvon katsastus oli?
Ole huoletta -Me muistutamme sinua kun on oikea aika katsastaa!

 

[contact-form]

 

Katsastusmuistutin on asiakkaillemme täysin ilmainen.
Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun.
Pääset pois listalta muistutusviestissä olevaa ohjetta noudattamalla.

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. REKISTERINPITÄJÄ
Finnish Automotive-Engineering Oy Ltd Tammisillan Vuosikatsastus (jäljempänä Vuosikatsastus)

Y-tunnus: 2612431-9
Länsiportti 3
21530 Paimio
puh. 050 300 8000
2. REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO
Finnish Automotive-Engineering Oy Ltd Tammisillan Vuosikatsastus

Y-tunnus: 2612431-9
Länsiportti 3
21530 Paimio
puh. 050 300 8000

3. REKISTERIN NIMI
Vuosikatsastuksen asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Vuosikatsastuksen asiakkaan ja Vuosikatsastuksen välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen, laista johtuviin tehtäviin tai asiakkaan Vuosikatsastukselle antamaan toimeksiantoon.
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
Vuosikatsastuksen palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.
Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen
Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen
Asiakaskannan ja matkustustietojen analysointi ja luokittelu joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen.
Asiakkaan ja Vuosikatsastuksen oikeuksien ja velvollisuuksien sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden toteuttaminen. Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
Sähköisten palvelukanavien (kuten verkko-, automaatti- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan perustiedot:
nimi
syntymäaika
asiakastunniste
sukupuoli
kieli
osoite
puhelinnumero(t)
sähköpostiosoite
Palveluiden tuottamiseen ja matkustamiseen liittyvät henkilötiedot:
Palvelu-, myynti- ja maksutapahtumatiedot
Palveluiden käyttötiedot eri asiointikanavissa, kuten internet-, automaatti- ja mobiilipalveluissa, sisältäen mm. loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi tarvittavat evästeet
Asiakkaan antamat palvelua personoivat ja asiointia helpottavat tiedot, kuten haluttu toimipiste asioinnille
Asiakkuuden analysointi ja ryhmittelytiedot
Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot (kts. kohta 12)
Suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän toteutukseen liittyvät tiedot
Asiakkaaseen liitettävät ulkoisista tietolähteistä saatavat tiedot, kuten VTJ–osoite
Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten lokitiedot
Asiakaspalautteeseen ja siihen vastaamiseen liittyvät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja ajanvarauksen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, internetpalvelun katsastuskutsu -osiossa, asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Tietoja päivitetään myös väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET SEKÄ TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei luovuteta Vuosikatsastuksen tai Vuosikatsastuksen palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta. Asiakkaiden tietoja voidaan siirtää Vuosikatsastuksen suoramarkkinointirekisteriin.

8. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin lähettää käyttäjän selaimelle ja joka tallentuu koneen kiintolevylle. Vuosikatsastus voi käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeillä varmistetaan palvelun turvallisuutta, tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeiden perusteella voidaan selvittää käyttäjiä kiinnostavat tietosisällöt sekä miten ja milloin verkkopalvelua käytetään. Näiden tietojen perusteella verkkopalvelua pyritään kehittämään entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi.
Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista ettei kaikkia sivuston palveluita voi käyttää. Evästeiden estäminen on selainkohtaista ja niiden käytöstä löytyy lisätietoa selainten käyttöohjeista.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Vuosikatsastuksen henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Vuosikatsastuksen henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

10. TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN
Asiakkailla on henkilötietolain 26–28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Vuosikatsastuksen asiakasrekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite.
Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Finnish Automotive-Engineering Oy Ltd (Tammisillan Vuosikatsastus)
Markkinointi/tarkistuspyyntö
Länsiportti 3
21530 Paimio

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkistuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

11. TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN
Asiakas voi päivittää omia perustietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti. Tiedon korjauspyyntö on tehtävä soittamalla Vuosikatsastuksen asiakaspalveluun tai kirjallisesti osoitteeseen:

Finnish Automotive-Engineering Oy Ltd (Tammisillan Vuosikatsastus)
Markkinointi/tarkistuspyyntö
Länsiportti 3
21530 Paimio

Asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittavat: Nimi, osoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Vuosikatsastus huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja eheydestä myös päivittämällä asiakkaan virallisia nimi- ja yhteystietoja säännöllisesti väestötietojärjestelmästä.

12. SUOSTUMUKSET JA KIELLOT
Asiakas voi antaa Vuosikatsastukselle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Vuosikatsastusta henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.
Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin, jolloin käytetään niitä yhteystapoja jotka asiakas on jättänyt (viestit matkapuhelimeen, sähköposti). Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi.
Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia, lähetetään asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

SUORAMARKKINOINTIREKISTERI
20.6.2017
Henkilötietolaki (523/99) 19 §

1. REKISTERINPITÄJÄ
Finnish Automotive-Engineering Oy Ltd Tammisillan Vuosikatsastus (jäljempänä Vuosikatsastus)

Y-tunnus: 2612431-9
Länsiportti 3
21530 Paimio
puh. 050 300 8000
2. REKISTERIASIOISTA HOITAVA TAHO
Finnish Automotive-Engineering Oy Ltd (Tammisillan Vuosikatsastus)

Y-tunnus: 2612431-9
Länsiportti 3
21530 Paimio
puh. 050 300 8000

3. REKISTERIN NIMI
Vuosikatsastuksen suoramarkkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittely henkilötietolain 19 § 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaisesti Tammisillan VuosiKatsastuksen suoramainontaan, etämyyntiin, markkinointitoimeen, kampanjaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sähköpostitse, postitse ja matkapuhelimen kautta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Suoramarkkinointirekisterissä tallennetaan tiedot:
rekisteröidyn nimestä
iästä
sukupuolesta
äidinkielestä
yhden häneen liitettävän tunnistetiedon
yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Ennakolta yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointitoimeen tai kampanjaan liittyvät henkilötiedot, jotka eivät tietosisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa.
Henkilötietolain 30 § ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § edellyttämät suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Vuosikatsastuksen asiakkaiden tietoja saadaan Vuosikatsastuksen asiakasrekisteristä ja ulkoisista tietolähteistä, kuten markkinoinnin kohdentamiseen tarkoitetuista kolmansien osapuolien rekistereistä. Tietojen laatua voidaan ylläpitää vertaamalla suoramarkkinointirekisterin tietoja väestötietojärjestelmän tai muun vastaavan luotettavan tietolähteen tietoihin.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Suoramarkkinointirekisterin tietoja käsitellään vain Vuosikatsastuksen tai Vuosikatsastuksen lukuun toimivien palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien sekä markkinointi toimenpiteeseen osallistuvien yhteistyökumppanien toimesta. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle vain, jos riittävästä tietosuojan tasosta on varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Vuosikatsastuksen henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Vuosikatsastuksenhenkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeuttamat henkilöt.

9. TARKASTUSOIKEUS
Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Vuosikatsastuksen suoramarkkinointirekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset: Nimi, osoite ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Finnish Automotive-Engineering Oy Ltd (Tammisillan Vuosikatsastus)
Markkinointi/tarkistuspyyntö
Länsiportti 3
21530 Paimio

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle postitse. Tarkistuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.